Certificering

In de branches die wij bedienen is veiligheid een absolute eis.  Bovendien zijn wij als uitzend- en detacheringsbureau wettelijk verplicht aan alle vereisten te voldoen.

Speciaal hiervoor bestaat de Veiligheidschecklist Uitzendbureaus (VCU); hierin staan alle vereisten zoals:

  • Veiligheids- en gezondheidsorganisatie en beleid
  • Voorlichting en instructie aan flexwerkers

Onze vestigingsmedewerkers hebben allemaal de training VIL-VCU gevolgd. Daardoor hebben zij de noodzakelijke veiligheidskennis om flexwerkers op de juiste manier te kunnen selecteren en te instrueren i.h.k.v. een veilige werkuitvoering.

Wat kunt u van ons verwachten?

Bij PSN staan veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu hoog in het vaandel; al onze uitzendkrachten zijn dan ook gecertificeerd voor het werk dat zij moeten verrichten.

Daarnaast willen wij – samen met u als ‘inlenend bedrijf’ – de veiligheid van onze flexwerkers zo goed mogelijk waarborgen. Om de risico's op de werkplek goed in kaart te brengen, wordt daarom samen met u de ´checklist arbeidsomstandigheden´ ingevuld.

Voordat onze uitzendkracht bij u aan het werk gaat, nemen wij eerst deze lijst met hem door. Zo is hij op de hoogte van de eventuele risico's en kunnen er tijdig passende maatregelen worden genomen.

Wat verwachten wij van u?

Allereerst dat u VCA-gecertificeerd bent; dit is standaard voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een 'verhoogd risico' – bijvoorbeeld werkzaamheden in fabrieken, installaties en werkplaatsen.

Tevens rekenen wij erop dat u onze flexwerker(s) ter plekke voorlicht over de arbeidsomstandigheden. Dat kan door een mondelinge instructie, het tonen van een veiligheidsinstructie op video of het overhandigen van het veiligheidsreglement.

Heeft u vragen?

Neem dan vooral contact met ons op; wij zijn bereikbaar op 0591 – 679 488