Certificeringen

Alle medewerkers bij PSN kennen uw branche door en door. In ons heeft u een partner die met u meedenkt en waar u voor goed en gekwalificeerd personeel altijd op kunt rekenen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit blijkt ook uit onze certificeringen. De branches die wij bedienen stellen immers hoge eisen van alle betrokkenen. Deze hoge eisen gelden niet alleen op het vlak van kwaliteit. Ook veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu staan bij ons hoog in het vaandel.

Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties (VCU)

Als uitzend- en detacheringsbureau zijn wij verplicht te voldoen aan de Veiligheidschecklist Uitzendbureaus (VCU). Alle vakmensen die wij uitzenden, moeten in het bezit zijn van een geldig VCU-certificaat. Dit certificaat is een manier om ervoor te zorgen dat wij – samen met u als inlener – de veiligheid van de flexwerkers zo goed mogelijk te waarborgen. PSN voldoet al jaren aan de checklist van de VCU. Door middel van audits worden wij periodiek getoetst op:

  • Beleid en werkwijze volgen van de VCU;
  • Een juiste selectie, gegevens- en documentenbeheer van de uitzendkracht;
  • De uitzendkracht een juiste voorlichting en instructies meegeven.

Onze vestigingsmedewerkers hebben allen een VIL-VCU training gevolgd. Dat stelt hen in staat de flexwerkers op een juiste manier te selecteren én instrueren.

Mede door deze instructie geniet u van veilige werkuitvoering van de flexwerker(s) in kwestie. Dit is daarnaast een goede voorbereiding voor u als inlener die u mondeling, per instructievideo of per regelement aan de flexwerker kenbaar maakt.

Belangrijk voor u als inlener

Als inlener bent u wettelijk verplicht om te beschikken over een VCA-certificering. Dit is de standaard voor organisaties die werkzaamheden uitvoeren met een ‘verhoogd risico’. U kunt hierbij denken aan werkzaamheden in fabrieken, installaties of werkplaatsen.

Om de risico’s op de werkplek goed in kaart te brengen, wordt samen met u de checklist arbeidsomstandigheden ingevuld. Alvorens een uitzendkracht van start gaat, lichten wij eventuele risico’s toe. Indien nodig worden er passende maatregelen nomen.

Bent u nog niet VCA-gecertificeerd of heeft u vragen? Onze medewerkers vertellen u graag meer.

Kwaliteit waar u op kunt rekenen

Bij PSN streven wij altijd naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening voor u als klant. De juiste certificaten en certificeringen zorgen ervoor dat wij voor kwaliteit staan waar u van op aan kunt. Zo heeft PSN Emmen ook een eigen trainingscentrum waar wij de vakkrachten nog beter proberen te maken door middel van opleidingen.